Teks Pidato Terbaru

Pendidikan

“Nggoleko ilmu iku senajan ona negari Chino. Saktemene nggolek ilmu iku dipun wajibno ingatasi saben-saben wong Islam. Lan saktemene malaikat iku bakal ngerendahno...

Read More →

pendidikan

sebagai pengajak kula mangga iang waktu meniko kula lan panjenengan samiho kemauan ngaji,kemauan ibadah dhateng ngersanipun allah swt. keranten pancen dados tiyang islam lho pak...

Read More →

Pendidikan

Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia....

Read More →

pendidikan

perlu saget kita sodoyo sumerep mbok beleh pemerintah indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dhumateng warga negarinipun milahi umur pitung...

Read More →

PERPISAHAN

Para Bapak saha para ibu ingkang kinurmatan kawula kapacak dados wakilipun saking kelas IX SMP 1 WONOKERTO ingkang sepindah bade mituraken maewu-ewu matur nembak nuwun dumateng...

Read More →

PENGETAN DINTEN KARTINI

Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia....

Read More →

pendidikan

pangetan dinten kartini wigatos saget tumrap kula panjenengan sedoyo.R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa indonesia. panjenenganipun...

Read More →

Pendidikan

Perlu sanget kito sedoyo sumerapi mbok beleh pemerintah Indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga negarinipun milahi umur pitung...

Read More →

Pendidikan

Perlu saget kito sedoyo sumerapi mbok beleh pemerintah Indonesia ing dalem kitb UUD 1945 sampun programaken wajib belajar dumateng warga negaripun milahi umur pitung tahun. kulo...

Read More →

Hari Pendidikan Nasianal

Ing priki kula arep ngerteni dinten Pendidikan Nasional. Pendidikan iku penting tanpa pendidikan manungsa boten wonten artine. mula niku, kita sedaya tansah memperjuangaken...

Read More →