Minggu, 16 Maret 2014 - 14:57:17 WIB

hari kartini

Kategori: Pidato Bahasa Jawa - Dibaca: 92 kali

- Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala sekolah SMP 1 Wonokerto, ingkang kinurmatan Bpk/Ibu guru lan rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani.

saderengipun mangga sesarengan ngaturaken puja-puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT, Ingkang sampun maringi rahmat lan hidayahipun dhateng kita sedaya, saengga kula lan panjenengan saged makempal wonten mriki.


Ing dinten menika Senin, 21 April 2014 kita sedaya makempal wonten mriki saperlu pengetaken Hari Kartini. R.A. Kartini menika pahlawan ingkang memperjuangkan hak kangge tiyang putri, inggih menika hak ingkang saged ngraosaken pendidikan lan mboten disanesakan hak antawis tiyang putri lan tiyang jaler, mila dinten menika dipun pengetaken ugi nginurmati perjuanganipun.


cekap semanten atur kula. mugi punapa ingkang kula aturaken saged mbikak penggalihipun kula lan panjenengan sedaya langkung estu kale pentingipun pendidikan. nyuwun pangapunten kale sedaya kekirangan lan kalepatan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Oleh : Khoirun Nissah (9.6)


Terima Kasih anda telah membaca hari kartini Jika anda Ingin mendapatkan kiriman Contoh Teks Pidato dari tekspidato.com dengan GRATIS langsung ke Email anda. Silahkan tulis Email anda di form berikut ini dan jangan lupa cek kotak masuk email Anda untuk secepatnya melakukan verifikasi

Adatelah berlangganan tekspidato.com

Teks Pidato Terkait

0 Komentar :Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)