» Kumpulan Teks Pidato


Sabtu, 29 Maret 2014 - 08:46:17 WIB

Pendidikan

“Nggoleko ilmu iku senajan ona negari Chino. Saktemene nggolek ilmu iku dipun wajibno ingatasi saben-saben wong Islam. Lan saktemene malaikat iku bakal ngerendahno sayape marang wong sing nggolek ilmu sebab ... Selengkapnya , Nama : M.rodly afifudin Kela(0 komentar)

Sabtu, 29 Maret 2014 - 08:40:42 WIB

pendidikan

sebagai pengajak kula mangga iang waktu meniko kula lan panjenengan samiho kemauan ngaji,kemauan ibadah dhateng ngersanipun allah swt. keranten pancen dados tiyang islam lho pak ?! ngaji niku harus tumrap kita sedoyo. ... Selengkapnya , OSKAR ABDUL MAJIT KELAS IX.6(0 komentar)

Sabtu, 29 Maret 2014 - 08:20:16 WIB

Pendidikan

Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang ... Selengkapnya , Nama : Saiful Mu'arif Kelas (0 komentar)

Jumat, 28 Maret 2014 - 09:29:46 WIB

pendidikan

perlu saget kita sodoyo sumerep mbok beleh pemerintah indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dhumateng warga negarinipun milahi umur pitung ... Selengkapnya , FIRMAN AMINUDIN KELAS IX.6(0 komentar)

Kamis, 27 Maret 2014 - 19:40:22 WIB

PERPISAHAN

Para Bapak saha para ibu ingkang kinurmatan kawula kapacak dados wakilipun saking kelas IX SMP 1 WONOKERTO ingkang sepindah bade mituraken maewu-ewu matur nembak nuwun dumateng bapak saha ibu guru AMP 1 WONOKERTO ILMU ... Selengkapnya , PENI LESTARI-IX.3-2014(0 komentar)

Kamis, 27 Maret 2014 - 12:52:53 WIB

PENGETAN DINTEN KARTINI

Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang ... Selengkapnya , NAMA : BAYU DWI HERMAWAN IX-2(0 komentar)

Rabu, 26 Maret 2014 - 21:37:06 WIB

pendidikan

pangetan dinten kartini wigatos saget tumrap kula panjenengan sedoyo.R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa indonesia. panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang ... Selengkapnya , KATON PRASETYO KELAS IX.6(0 komentar)

Selasa, 25 Maret 2014 - 20:51:18 WIB

Pendidikan

Perlu sanget kito sedoyo sumerapi mbok beleh pemerintah Indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga negarinipun milahi umur pitung tahun. Kito ugi sumerap ing dalem agami ... Selengkapnya , AZRA NAHIRA-IX-7-2014(0 komentar)

Selasa, 25 Maret 2014 - 11:00:51 WIB

Pendidikan

Perlu saget kito sedoyo sumerapi mbok beleh pemerintah Indonesia ing dalem kitb UUD 1945 sampun programaken wajib belajar dumateng warga negaripun milahi umur pitung tahun. kulo ugi sumerap ing dalem agami kito Islam ... Selengkapnya , Oleh : Uci sukma wati kelas :(0 komentar)

Selasa, 25 Maret 2014 - 10:19:41 WIB

Hari Pendidikan Nasianal

Ing priki kula arep ngerteni dinten Pendidikan Nasional. Pendidikan iku penting tanpa pendidikan manungsa boten wonten artine. mula niku, kita sedaya tansah memperjuangaken Pendidikan. Milo niku kula pesen dumateng ... Selengkapnya , Karisma-lX-3-2014(0 komentar)

Selasa, 25 Maret 2014 - 10:13:48 WIB

pendidikan

Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumprap kula lan panjenengan sedaya. R.A. Kartini dipindhanipun punika sekar ingkang mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun pangarsa tumprap wanita ... Selengkapnya , Melindasusiloputri-IX-3-2014(0 komentar)

Selasa, 25 Maret 2014 - 10:13:29 WIB

Perpisahan

wonten ing adicara menika kula kiyambak tuhu rencang-rencang nyuwun agenging pangapunten saking bapak utawi ibu guru amargi wonten ing tiyang warsa ngangsu kaweruh gadah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten di ... Selengkapnya , Arif priyanto kelas IX.3(0 komentar)

Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 21 | Next > | Last >>